Pracownia Finlandystyki

Eesti

Akadeemilisel tasandil on eesti keelt ja kultuuri õpetatud välismaal üle saja aasta. Kõigepealt hakati eesti keelt õpetama Soome ja Rootsi ülikoolides. Ajaloost võib välja tuua, et soome keele lektor Karl Niclas Keckman andis juba 1833.–1834. õppeaastal teadmisi eesti keelest Helsingi ülikoolis, kus 1923.aastal avati ka esimene eesti keele lektoraat, lektorina alustas tööd luuletaja Villem Grünthal-Ridala.

Varssavi ülikoolis on eesti keelt võimalik õppida alates 2007. aastast ja see on üks üheksast ülikoolist, kuhu on  Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemilise Välisõppe Programmi (EKKAV) kaudu lektor lähetatud. Aastatel 2007-2010 oli lektoriks Leila Kubinyi ja aastail 2011-2017 Svetlana Kass. Alates 2017. aastast töötab lektorina René Virks.

Nimekiri teistest EKKAV programmi kuuluvatest ülikoolidest on kättesaadav http://haridus.archimedes.ee/ulikoolid-kus-saab-oppida-eesti-keelt

Lisaks Varssavi ülikoolile on võimalik Poolas eesti keelt veel õppida Krakówis Jagiellonia ülikoolis ning varasemalt on toimunud eesti keele õpe ka Pocznani Adam Mickiewiczi ülikoolis.

Lisaks on EKKAV programmi raames võimalik osaleda Tallinna ja Tartu ülikooli poolt korraldatavatel eesti keele suve- ja talvekursustel. Suvekursustele kandideerimise tähtaeg on 4. märtsil 2018 ja talvekursustele kandideerimise tähtaeg on 19. oktoobril 2018.

Rohkem informatsiooni on leitav http://haridus.archimedes.ee/tasuta-kohad-suve-ja-talveulikoolides